Zamówienia i przetargi

FE_POIS_poziom_pl
Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert/wniosków Temat Status
1 19.07.2018 03.08.2018 godz. 10:30 Pełnienie funkcji Koordynatora projektu POIIS w ramach Jednostki Realizującej Projekt dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu zakończone
2 Data wysłania Ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (UPUE): 14.10.2018 r. Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE): 17.10.2018 r 22.11.2018 godz. 12:00

UWAGA zmiana terminu: 12.12.2018 godz. 12:00

UWAGA kolejna zmiana terminu: 10.01.2019 godz. 12:00

UWAGA kolejna zmiana terminu: 07.02.2019 godz. 12:00

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTY WOJCIECH WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH ŻÓŁTY FIDIC - W FORMULE ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ unieważniono dnia 19.02.2019 r.

W związku z obowiązkiem elektronizacji zamówień publicznych kolejne postępowania są umieszczane na "Platformie zakupowej"

3 19.06.2019 03.07.2019 DIALOG TECHNICZNY w związku z planowaną przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech zakończone
14