PROGRAM POIIŚ 2014 - 2022

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert/wniosków Temat Status
1 19.07.2018 03.08.2018 godz. 10:30 Pełnienie funkcji Koordynatora projektu POIIS w ramach Jednostki Realizującej Projekt dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu zakończone
2 Data wysłania Ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (UPUE): 14.10.2018 r. Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE): 17.10.2018 r 22.11.2018 godz. 12:00

UWAGA zmiana terminu: 12.12.2018 godz. 12:00

UWAGA kolejna zmiana terminu: 10.01.2019 godz. 12:00

UWAGA kolejna zmiana terminu: 07.02.2019 godz. 12:00

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTY WOJCIECH WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH ŻÓŁTY FIDIC - W FORMULE ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ unieważniono dnia 19.02.2019 r.
3 19.06.2019 03.07.2019 DIALOG TECHNICZNY w związku z planowaną przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech zakończone
4 Data wysłania Ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (UPUE): 03.04.2020 r. Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE): 07.04.2020 r. 15.05.2020 godz. 09:00

UWAGA zmiana terminu: 21.05.2020 godz. 9:00

UWAGA zmiana terminu: 04.06.2020 godz. 9:00

UWAGA zmiana terminu: 19.06.2020 godz. 9:00

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu unieważniono dnia 31.07.2020 r.
5 Data wysłania Ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (UPUE): 02.10.2020 r. Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE): 07.10.2020 r. 16.11.2020 godz. 09:00

UWAGA zmiana terminu: 30.11.2020 godz. 9:00

UWAGA zmiana terminu: 09.12.2020 godz. 9:00

UWAGA zmiana terminu: 18.12.2020 godz. 9:00

UWAGA zmiana terminu: 29.12.2020 godz. 9:00

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych ŻÓŁTY FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj zakończone
6 11.10.2021 r 25.10.2021 godz. 10:00 „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla kontraktu na roboty budowlane pn. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTY WOJCIECH WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH ŻÓŁTY FIDIC - W FORMULE ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ – Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2” zakończone
7 12.04.2022 r. 26.04.2022 godz. 10:00 „Przeprowadzenie działań informacyjno – promujących Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”. zakończone
8 Data wysłania Ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (UPUE): 06.05.2022 r. Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE): 11.05.2022 r 13.06.2022 godz. 10:00 UWAGA zmiana terminu: 20.06.2022 godz. 10:00 Dostawa sprzętu specjalistycznego do ciśnieniowego płukania i odsysania szlamu z sieci kanalizacyjnej z technologią odzysku wody unieważniono dnia 24.06.2022
9 Data wysłania Ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (UPUE): 27.07.2022 r. Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE): 01.08.2022 r. 02.09.2022 godz. 10:00 Dostawa sprzętu specjalistycznego do ciśnieniowego płukania i odsysania szlamu z sieci kanalizacyjnej z technologią odzysku wody unieważniono dnia 06.09.2022
10 Data wysłania Ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (UPUE): 20.10.2022 r. Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE): 25.10.2022 r 25.11.2022 godz. 10:00 Dostawa sprzętu specjalistycznego do ciśnieniowego płukania i odsysania szlamu z sieci kanalizacyjnej z technologią odzysku wody zakończony
11 03.03.2023 r. 16.03.2023 godz. 10:00 Dostawa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS w celu zwiększenia jakości zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną obsługiwaną przez MPWiK w Międzyrzeczu bieżący
14