Straty pozorne – niedoceniane źródło przychodów

Glen Onoko Lower Falls

Nasz program ograniczenia strat rzeczywistych dopełnia oferta różnych metod wykrywania wycieków. W ramach gromadzenia danych proponujemy rozszerzone moduły komunikacyjne wraz z oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie szczegółowych analiz nietypowego zużycia oraz monitorowanie przepływów nocnych. Zestawienia szczegółowych danych pozwalają generować alarmy informujące o potencjalnych wyciekach i umożliwiają dostawcom ustalenie priorytetów zadań w terenie. Kolejne rozwiązanie polega na wykrywaniu wycieków i określaniu korelacji pozwalających zlokalizować i ocenić wycieki w całej sieci dystrybucji, Nasz nowatorski zestaw do wykrywania wycieków korzysta z opatentowanego czujnika akustycznego oraz zaawansowanej technologii analizy akustycznej, a uzupełnia go wydajne oprogramowanie analityczne umożliwiające zakładom wodociągowym aktywne zarządzanie stratami rzeczywistymi i zapobieganie kosztownym awariom przewodów wodociągowych. Po wdrożeniu można na co dzień korzystać z opisanej technologii do zdalnego porządkowania, interpretowania i optymalizacji danych o wyciekach od strony zasilania i odbioru. Personel w terenie uzyskuje możliwość tworzenia planów usuwania wykrytych i awaryjnych wycieków w ramach kompleksowego programu wykrywania i napraw, korzystając z systemu do podniesienia efektywności bieżących działań. W efekcie zakład uzyskuje korzyści płynące z ochrony zasobów wody i zmniejszenia kosztów operacyjnych już po pierwszych usuniętych wyciekach.

Gdy rura wodociągowa pęka na głównej ulicy miasta, wszyscy natychmiast widzą szkody. Zazwyczaj działania są podejmowane bardzo szybko, aby rozwiązać problem i ograniczyć wielkość strat rzeczywistych. Przyjrzyjmy się jednak mniej oczywistym przypadkom (nawet jeżeli pobór opłat za dostawy wody zapewnia przedsiębiorstwu wodociągowemu dochód): niedokładności danych

zużyciu wody czy skutki wybranego sposobu przesyłu danych to problemy często pomijane. Głównie z tego powodu dostawcy w wielu przypadkach nie doceniają potencjalnych korzyści, jakie przynosi program ograniczenia strat pozornych.

 

Opanować i ocenić można tylko to, co jest zmierzone

Pomiar to zawsze pierwszy krok do uzyskania kontroli nad zużyciem wody. Jest jednak wiele wodomierzy o różnych parametrach eksploatacyjnych. Podstawowy licznik wystarcza, aby w przybliżeniu ocenić ilość wody dostarczoną odbiorcy, jednak wiele można zyskać zwracając uwagę na technologię pomiaru, usytuowanie i działanie licznika. Liczniki o wysokiej niezawodności

dokładności przynoszą większe korzyści niż zwykłe przyrządy. Właściwy projekt i instalacja wysokiej jakości liczników, które rejestrują małe wartości przepływów i dłużej działają w terenie, pozwala zyskać 20-25%.

 

Bezpieczne gromadzenie danych

Po zarejestrowaniu dokładnych danych istotna jest ich regularna i bezpieczna transmisja. Ręczne odczyty liczników są częstą przyczyną błędów w przetwarzaniu danych. Ścisłe monitorowanie sieci wodociągowej oraz wystawianie rzetelnych faktur dla odbiorców wymaga regularnego napływu dokładnych danych, a do tego z kolei potrzeba niezawodnego systemu gromadzenia danych. Przedsiębiorstwa wodociągowe mogą stosować różne rozwiązania do gromadzenia dużych zbiorów danych z terenu: od odczytów mobilnych po zaawansowaną stałą sieć zdalnego odczytu.

 

Powrót wody do chmury

Generowanie i przesyłanie danych niewiele daje, jeżeli przedsiębiorstwo nie ma możliwości ich gromadzenia i analizowania oraz przetwarzania w użyteczną wiedzę. Chmura obliczeniowa umożliwia łatwy i bezpieczny dostęp do danych z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Pełna oferta oprogramowania jako usługi, obejmująca zapis danych, zarządzanie danymi i ich analizy, zapewnia spójność operacji w cyklu pomiarowym, ograniczając błędy przetwarzania i umożliwiając dostawcom efektywne zarządzanie danymi, dostawami wody, a w efekcie przychodami.

14