Jak zaktualizować umowę na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na innego odbiorcę?

Areuse, Fluss im Neuenburger Jura, Schweiz, Panorama

JAK ZAKTUALIZOWAĆ UMOWĘ NA ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA INNEGO ODBIORCĘ ?

Jeżeli zakupili Państwo lub sprzedali nieruchomość, która obsługiwana była przez Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., w zakresie dostaw wody i/lub odbioru ścieków, należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości.

W TYM CELU NALEŻY:

  1. Zgromadzić poniższe dokumenty i udać się do Biura Obsługi Klienta (BOK), położonego w Św. Wojciech 46.
    Godziny pracy BOK:
    poniedziałek-piątek : 7.00 – 15.00

w przypadku osób fizycznych, osób prawnych – podmiotów gospodarczych,  które sprzedały nieruchomość:
• wypełniony:

– formularz można pobrać ze strony internetowej (w zakładce Biuro Obsługi Klienta-Dokumenty do pobrania,  lub otrzymać w BOK i wypełnić go na miejscu).

w przypadku osób fizycznych, które nabyły nieruchomość:
• wypełniony:

dla odbiorców indywidualnych – formularz można pobrać ze strony internetowej  (w zakładce Biuro Obsługi Klienta-Dokumenty do pobrania,  lub otrzymać w BOK i wypełnić go na miejscu).

• tytuł prawny nabycia nieruchomości (Akt notarialny/ Wypis z Księgi Wieczystej/ Postanowienie sądowe)
• protokół zdawczo- odbiorczy, zawierający dane: adres nabytej/ sprzedanej nieruchomości, datę przejęcia/ przekazania nieruchomości, numer wodomierza, stan wodomierza lub wypełniony i podpisany wspólnie z sprzedającym:

 

– formularz można pobrać ze strony internetowej (w zakładce Biuro Obsługi Klienta-Dokumenty do pobrania,  lub otrzymać w BOK i wypełnić go na miejscu).

 w przypadku nieuporządkowanych spraw spadkowych (po zmarłym) do czasu ustalenia spadkobiercy, należy dodatkowo przedstawić akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości oraz:

 

– formularz można pobrać ze strony internetowej (w zakładce Biuro Obsługi Klienta-Dokumenty do pobrania,  lub otrzymać w BOK i wypełnić go na miejscu).


w przypadku osób prawnych – podmiotów gospodarczych, które nabyły nieruchomość:
• wypełniony:

– formularz można pobrać ze strony internetowej  (w zakładce Biuro Obsługi Klienta-Dokumenty do pobrania,  lub otrzymać w BOK i wypełnić go na miejscu).
• akt własności lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa najmu
• wypis z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
• numer NIP
• numer REGON
• protokół zdawczo- odbiorczy, zawierający dane: adres nabytej/ sprzedanej nieruchomości, datę przejęcia/ przekazania nieruchomości, numer wodomierza, stan wodomierza lub wypełniony i podpisany wspólnie z sprzedającym:

 

– formularz można pobrać ze strony internetowej (w zakładce Biuro Obsługi Klienta-Dokumenty do pobrania,  lub otrzymać w BOK i wypełnić go na miejscu) .

Powyższe dokumenty można:
– przesłać pocztą na adres:
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., Św. Wojciech 46,66-300 Międzyrzecz.
– przynieść osobiście do Biura Obsługi Klienta.

Pracownik Biura Obsługi Klienta, po otrzymaniu powyższych dokumentów, przygotuje stosowną umowę dla nowego właściciela nieruchomości.
Poprzedni właściciel nieruchomości otrzyma fakturę końcową (rozliczeniową).

 

UWAGA!

W przypadku gdy następuje zmiana właściciela i nie dokonano wypowiedzenia umowy przez zbywającego nieruchomość oraz nie zgłosił się do zawarcia umowy nowy nabywca nieruchomości, w dalszym ciągu obowiązuje umowa zawarta ze zbywającym nieruchomość. Do chwili dokonania formalności przez obie strony odciążany jest dotychczasowy Odbiorca.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

(BOK)-095-742-76-35 lub 095-742-76-32.

14