Spółka

boot5

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz
telefon: 95-742-76-23,
fax: 95-742-76-24
email: sekretariat@mpwik.org
strona WWW: www.mpwik.org
BIP: www.bip.mpwik.cil.pl

NIP 596-12-15-537,
REGON 210369406

KRS 0000140914
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rachunek bankowy ogólny: BGŻ BNP PARIBAS
26 2030 0045 1110 0000 0176 3970

Kapitał zakładowy: 28 563 000,00zł
Udziały: 57 126 udziałów objętych przez Gminę Międzyrzecz

Godziny pracy: 7:00 – 15:00

14