Pełnienie funkcji Koordynatora projektu POIIS

FE_POIS_poziom_pl

Przedmiot zamówienia

Pełnienie funkcji  Koordynatora projektu POIIS w ramach Jednostki Realizującej Projekt dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach:Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

Rodzaj zamówienia– usługi

Znak sprawy– 35/ZP5/POIIS/DEOŚ/2018

Data ogłoszenia– 19.07.2018 r.

Termin wraz  z miejscem składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2018 r. godz. 10:30.

Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Zamawiającego:

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

SPÓŁKA Z  OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Święty Wojciech 46,  66-300 Międzyrzecz

Pokój nr 1 Sekretariat

Przewidywany czas realizacji zamówienia- do 31.12.2021 r.

14