Dane Kontaktowe

boot7

Pracownicy Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. tworzą zespół ludzi, którzy dzięki swoim kwalifikacjom i doświadczeniu zapewniają klientom pełną i rzetelną informację na temat świadczonych usług. Nasi pracownicy są dla Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku. Dzięki ich pomocy wszelkie załatwiane sprawy staną się prostsze.

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz
telefon: 95-742-76-23,
fax: 95-742-76-24
email: sekretariat@mpwik.org
strona WWW:   www.mpwik.org
BIP: www.bip.mpwik.cil.pl

Zgłaszanie awarii całą dobę

Telefon alarmowy 601 728 359; 697 700 449;

email: alarm@mpwik.org

Interesantów przyjmujemy

Dział techniczny
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 9:00 – 13:00

Pozostałe działy
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:00

Kasa czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:00

W poszczególnych działach przedsiębiorstwa uzyskacie Państwo informacje oraz załatwicie następujące sprawy:

Referat ewidencji i fakturowania sprzedaży podstawowej
– faktury za dostawę wody i odprowadzenie ścieków – tel. 95-742-76-35,
– stan rozliczeń z przedsiębiorstwem z tytułu dostawy wody i ścieków – tel. 95-742-76-34,
– zmiana umów na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków – tel. 95-742-76-35,
– windykacja – tel. 95-742-76-32; 95-742-76-34,
– reklamacje z tytułu rozliczenia za wodę i odbiór ścieków –tel. 95-742-76-32; 95-742-76-35
– Internetowe Biuro Obsługi Klienta – tel. 95-742-76-34.

Dział techniczny – tel. 95-742-76-25;
95-742-76-30
– wydanie zapewnienia zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków ,
– wydanie warunków technicznych i uzgadnianie projektów, na przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
– wydanie warunków na zmianę opomiarowania poboru wody i odbioru ścieków,
– dokonanie odbioru końcowego wykonanych przyłączy,
– zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków dla nieruchomości z nowo wybudowanymi przyłączami.

Dział produkcji sprzedaży i realizacji inwestycji – tel. 95-741-23-57 wew.35
– wymiana i montaż wodomierzy – tel. 95-742-76-35; 95-741-23-57 wew.35
– przyjmowanie zgłoszeń o awarii wodomierzy- tel. 95-742-76-35, 95-741-23-57 wew. 35
– monitoring przepływu i ciśnienia na przyłączu wodociągowym tel. – 601-43-13-09

Dział eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – tel. 95-741-23-57 wew. 32

– wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
– ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji i przyłączy kanalizacyjnych,
– usuwanie awarii sieci wod-kan.,
– wynajem sprzętu specjalistycznego.

Sprzedaż armatury wodociągowej Hawle – tel. 95-741-23-57 werw.34

Stanowisko ds. kontroli gospodarki wodno-ściekowej – tel. 95-741-23-57 wew.36
– monitoring kamerą sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
– badanie jakości ścieków przemysłowych,
– nielegalne odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Dział eksploatacji oczyszczalni ścieków – tel.95 742 76 28, 95 742 76 31
– sprzedaż trawy w rolkach,
– rolnicze wykorzystanie osadów pościekowych,
– usługi laboratoryjne z zakresu badania jakości ścieków.

Dział Księgowości – tel. 95-7427629

14