Dialog techniczny

FE_POIS_poziom_pl

INFORMACJA NR 01/ZP6/DEOŚ/2019

 

TEMAT: „OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM”

W związku z planowaną przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych żółty FIDIC – W FORMULE ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ zamawiający ogłasza Dialog Techniczny.

Jest to pierwszy etap procedury trójstopniowego postępowania opartego na dialogu technicznym, przetargu nieograniczonym i negocjacji.

INFORMACJA NR 02/ZP6/DEOŚ/2019

TEMAT: „INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO”

Zamawiający informuje o zakończeniu dialogu technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych żółty FIDIC – w formule zaprojektuj wybuduj”.

14