Usługi laboratoryjne

boot12

Laboratorium Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mieści się na terenie Oczyszczalni ścieków w m. Św. Wojciech 46. Laboratorium wykonuje badania ścieków surowych i oczyszczonych oraz badania osadu czynnego.

Badania oferowane przez laboratorium mogą być wykorzystywane przez oczyszczalnie ścieków w celu prowadzenia procesów technologicznych.

LABORATORIUM

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz

tel. (095) 742 76 28   fax : (095) 742 76   e-mail : oczyszczalnia@mpwik.org

CENNIK USŁUG 

ŚCIEKI
Lp. Parametr Cena netto w zł Cena brutto w zł
1. ChZT

72,36

89,00

2. BZT5

53,66

66,00

3. Zawiesina Ogólna

61,79

76,00

4. Azot Ogólny

79,67

98,00

5. Fosfor Ogólny

70,73

87,00

6. Azot Amonowy

58,54

72,00

7. Azot Azotanowy

56,91

70,00

8. Azot Azotynowy

52,84

65,00

9. pH

1,22

1,50

10. Gęstość

33,33

41,00

11. Detergenty niejonowe

76,42

94,00

12. Detergenty anionowe

77,23

95,00

OSAD CZYNNY / KOMPOSTOWANY
13. Sucha masa

33,33

41,00

14. Pozostałość po prażeniu (mineralna)

100,81

124,00

OSAD CZYNNY
15. Analiza osadu czynnego ( obraz mikroskopowy osadu czynnego i jego ocena)

104,88

129,00

16. Analiza osadu czynnego (identyfikacja organizmów nitkowatych)

110,57

136,00

POZOSTAŁE USŁUGI
17. Opracowanie sprawozdania z badań

34,96

43,00

 

Uwagi:

  1. Ceny brutto zawierają podatek VAT 23%.
  2. Wyniki badań ścieków i osadu czynnego uzyskuje się w terminie do 7-10 dni od dnia dostarczenia próbki.
  3. Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 700 do 1100.
  4. W celu zamówienia badania laboratoryjnego należy złożyć zlecenie, w którym trzeba wskazać rodzaj próbki i jego zakres badania, miejsce, datę i godzinę pobrania próbki oraz dokładne dane Zleceniodawcy potrzebne do wystawienia faktury.
  5. Powyższe badania nie są akredytowane.
14