Usługi laboratoryjne

boot12

Laboratorium Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mieści się na terenie Oczyszczalni ścieków w m. Św. Wojciech 46. Laboratorium wykonuje badania ścieków surowych i oczyszczonych oraz badania osadu czynnego.

Badania oferowane przez laboratorium mogą być wykorzystywane przez oczyszczalnie ścieków w celu prowadzenia procesów technologicznych.

Cennik usług laboratoryjnych świadczonych przez Laboratorium MPWiK Sp. z o.o

ŚCIEKI
Lp. Parametr Cena w zł
1. ChZT 46,86
2. BZT5 32,20
3. Zawiesina Ogólna 38,31
4. Azot Ogólny 51,82
5. Fosfor Ogólny 49,29
6. Azot Amonowy 31,85
7. Azot Azotanowy 37,73
8. Azot Azotynowy 32,02
9. pH 1,00
10. Sucha Masa 24,65
11. Detergenty anionowe 59,02
12. Detergenty niejonowe 58,85
13. Gęstość 24,61
OSAD CZYNNY
14. Analiza osadu czynnego ( obraz mikroskopowy osadu czynnego i jego ocena) 61,05
15. Analiza osadu czynnego (identyfikacja organizmów nitkowatych) 64,75
POZOSTAŁE USŁUGI
16. Opracowanie sprawozdania z badań 28,80
  1. Wskazane ceny są cenami netto , do których należy doliczyć należny podatek VAT 23%.
  2. Wyniki badań ścieków i osadu czynnego uzyskuje się w terminie do 7-10 dni od dnia dostarczenia próbki.
  3. Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 700 do 1100.
  4. W celu zamówienia badania laboratoryjnego należy złożyć zlecenie, w którym trzeba wskazać rodzaj próbki i jego zakres badania, miejsce, datę i godzinę pobrania próbki oraz dokładne dane Zleceniodawcy potrzebne do wystawienia faktury.
  5. Powyższe badania nie są akredytowane.
14