Zgłoszenie awarii lub szkody

boot14

Jeśli zauważyłeś uszkodzenie naszej sieci prosimy o jak najszybsze poinformowanie naszych pracowników:


Administratorem danych osobowych jest Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Międzyrzeczu z siedzibą Święty Wojciech 46  66-300 Międzyrzecz posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 596-12-15-537, REGON 210369406.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym ( podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń).

Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie jest Anna Reszel tel: 509936160 mail: odtj.reszel@gmail.com

Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14