Otwarcie przebudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech

Dnia 20.12.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech.
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zrealizowało inwestycję dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokiści 41,5 mln zł. w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie
2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”. Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wykonało konsorcjum firm w składzie: WUPRINŻ Spółka Akcyjna ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań – Lider konsorcjum PROCOROL Sp. z o. o. Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica – Partner I konsorcjum POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o. o. Sp. k. ul. Synów Pułku 26, 60-462 Poznań – Partner II konsorcjum, przy dużym udziale podwykonawcy Ekowodrol Sp. z o.o. z Koszalina.

555 20231220_11284000 20231220_104243 20231220_1035340

zd_mpwik

20231220_100707-z 1

Pozostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14