Podawanie stanu podwodomierza

boot9

KTO PODAJE STAN PODWODOMIERZA?
Odbiorcy u których Przedsiębiorstwo zamontowało na wodomierzu głównym nakładkę radiową, a podwodomierz (wodomierz dodatkowy) nie jest wyposażony
w nakładkę radiową

JAK PODAĆ STAN PODWODOMIERZA?
Stan podwodomierza można podawać na kilka sposobów

 • dzwoniąc pod niżej podane numery telefonów do Referatu Ewidencji i Fakturowania Sprzedaży:
  95-742-76-32
  95-742-76-35
  95-742-76-37,
 • wysyłając e-mail na poniższe adresy Referatu Ewidencji i Fakturowania Sprzedaży
  k.hombek@mpwik.org
  m.szmulkis@mpwik.org
  diana.fertała@mpwik.org
  m.stasiak@mpwik.org
  achodor@mpwik.org
 • korzystając z Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK) – po wcześniejszym złożeniu wniosku o e-akceptację e-faktury,
 •  korzystając formularza on-line zamieszczonego obok.

Jak odczytać poprawnie wskazanie wodomierza znajdziesz


* Widnieje na fakturze

*Numer podwodomierza jest umieszczony na fakturze za dostawę wody


Administratorem danych osobowych jest Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Międzyrzeczu z siedzibą Święty Wojciech 46  66-300 Międzyrzecz posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 596-12-15-537, REGON 210369406.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym ( podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń).

Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie jest Anna Reszel tel: 509936160 mail: odtj.reszel@gmail.com

14