Wykonawstwo przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych

boot3

Wykonujemy przyłącza do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych budynków:

  • jednorodzinnych,
  • wielorodzinnych,
  • komercyjnych.

Oferujemy również wykonawstwo instalacji wewnętrznej wod-kan w pełnym zakresie.

Nasza praktyka obejmująca wykonanie przyłączy do różnej wielkości stanowi podstawę do oferowania przez nas wysokiej jakości usług.

Prowadzone przez nas prace wykonujemy stosując nowoczesne technologie i profesjonalny sprzęt budowlany.

W przypadku braku możliwości prowadzenia robót metodą wykopu otwartego stosujemy metody bezwykopowe (przeciski, przewierty).

Nazwa Cena netto VAT
Wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej za pomocą opaski do nawiercania, w gotowym wykopie (usługa z materiałem) wycena indywidualna 23
Wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej za pomocą opaski do nawiercania, w gotowym wykopie (usługa bez materiału) wycena Indywidualna 23
Wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej za pomocą trójnika, w gotowym wykopie (usługa z materiałem) wycena indywidualna 23
Wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej za pomocą trójnika, w gotowym wykopie (usługa bez materiału) wycena Indywidualna 23
Inne włączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wycena indywidualna 23
Wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wycena indywidualna 23
Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym na zlecenie odbiorcy,
bądź bez zlecenia w przypadku nie usunięcia awarii przez odbiorcę w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia
wycena indywidualna 23
Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej 53,00 23
Czyszczenie studni rewizyjnej na przyłączu kanalizacyjnym Wycena indywidualna 23
14