Jakie parametry decydują o doborze wodomierza

boot17

Za kryterium doboru właściwej wielkości wodomierza (średnicy nominalnej) powinny służyć zawsze, warunki pracy to znaczy:

  • rzeczywiste wartości występującego przepływu wody w przewodzie, do którego wodomierz ma być podłączony, a nie jego średnica. Zbyt duży wodomierz nie tylko zwiększa koszt inwestycji, ale w zakresie mniejszych przepływów Rego wskazania będą obarczone dużym błędem lub w skrajnych przypadkach w ogóle ich nie obejmować. Dobór zbyt małego wodomierza powoduje przeciążenia i przedwczesne zużycie «ego części. Stąd, aby zainstalowany wodomierz pracował właściwie w granicach jego zakresu pomiarowego, należy wnikliwie ustalić zakres jego pracy.
  • Zastosowanie odpowiedniego typu i wielkości wodomierza podyktowane jest ponadto temperaturą, ciśnieniem wody oraz warunkami wbudowania wodomierza w przewód wodociągowy. należy również uwzględnić stratę ciśnienia jaką powoduje zamontowanie wodomierza.
14