Straty rzeczywiste – codzienne wyzwanie

The most famous mountain in Iceland is Kirkjoufell. At the foot of the mountain cascading waterfalls Kirkjoufellfoss. The concept of exotic and extreme tourism

Efektywna i skuteczna eksploatacja sieci wiąże się z wieloma wyzwaniami. Poziomy wycieków często są wysokie. Częstość pęknięć rośnie wraz z wiekiem infrastruktury. Wymiana odcinków sieci jest kosztowna i wymaga dużych nakładów kapitałowych. Ponieważ wieloma sieciami nadal steruje się ręcznie, koszty operacyjne rozwiązywania wskazanych problemów stale rosną.

Program ograniczenia strat rzeczywistych – w drodze do oszczędności

Zarządzanie ciśnieniem jest kluczowe dla uporania się ze wszystkimi wymienionymi problemami. Ciśnienie musi być stale wystarczająco wysokie, aby zapewnić zadowolenie odbiorcy, jednak nadmierne ciśnienie sprzyja wyciekom, pęknięciom, zwiększa zużycie energii i koszty operacyjne, a przy tym zmniejsza trwałość elementów sieci. Zależność między poziomem ciśnienia, a wskaźnikiem wycieków jest udowodniona. Technologia zaawansowanego zarządzania ciśnieniem umożliwia automatyczną i ciągłą optymalizację ciśnienia w całej sieci na podstawie aktualnych wzorów poboru i charakterystyki eksploatacyjnej sieci. Architektura nowej generacji rozwiązań do inteligentnego zarządzania ciśnieniem wykorzystuje zestaw funkcji oprogramowania klasy biznesowej, połączonych z inteligentnymi rejestratorami i sterownikami w sieci, przeznaczonymi do moni­torowania jej wydajności oraz sterowania takimi elementami, jak zawory bezpieczeństwa i pompy. Oto główne korzyści, jakie przynosi to rozwiązanie:

  • Ograniczenie wycieków – ciśnieniem można precyzyjnie sterować i ustawiać jego wartość w oparciu o poprawną docelową wartość u odbiorcy. Redukcja nadmiernego ciśnienia powoduje, że wskaźniki wycieków spadają średnio o 20%.
  • Oszczędność energii – mniej wody pompowanej pod niższym średnim ciśnieniem prowadzi do znacznego zmniejszenia zużycia energii, zwykle o ponad 20%.
  • Zmniejszenie częstości awarii – dzięki obniżeniu maksymalnych wartości i płynnie sterowanym zmianom ciśnienia przedsiębiorstwa wodociągowe zwykle odnotowują o 40% mniej awarii rurociągów.
  • Poprawa obsługi klienta – zapewnienie docelowego ciśnienia z wysokim poziomem pewności; wykrywanie problemów i reakcja na nie stają się szybsze, wobec czego spada liczba reklamacji dotyczących działania sieci.
  • Wyższa trwałość aktywów – dzięki ograniczeniu częstości awarii okres eksploatacji infrastruktury do czasu wymiany można wydłużyć, zwykle o 5 i więcej lat.
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych – zakład oszczędza środki pieniężne dzięki zmniejszeniu o 40% liczby zleceń typu „znajdź i napraw” i planowych wizyt w terenie.
14