Montaż i wymiana wodomierzy

boot9

„MPWiK” Sp. z o.o. oferuje wykonywanie usług w budynkach (wielolokalowych):

  • montaż dodatkowego wodomierza (równoległego) na przyłączu wraz z wykonaniem zestawu wodomierzowego.

Uwaga: Przed wykonaniem dodatkowego zestawu wodomierzowego należy uzyskać z „MPWiK” Sp. z o.o. zgodę na montaż.

Wodomierz główny jest własnością dostawcy wody.

Nazwa Cena netto VAT
Montaż, wymiana, lub demontaż wodomierza z opłatą za plombowanie (usługa bez kosztu zakupu12) i zmiany średnicy wodomierza):
a) Dn=15, 20mm 87,00 23
b) Dn= 25mm 96,00 23
c) powyżej Dn=25 mm wycena indywidualna 23
Wymiana wodomierza z redukcją średnicy Dn=20 na Dn=15 i z opłatą za plombowanie (usługa bez kosztu zakupu12) wodomierza) 107,00 23
Wymiana uszkodzonego z winy użytkownika modułu radiowego (usługa bez kosztu zakupu12) modułu radiowego) 46,00 23
Opłata za plombowanie wodomierza lub urządzenia pomiarowego w przypadku zerwania bądź uszkodzenia plomby z przyczyn leżących po stronie odbiorcy i po uprzednim, niezwłocznym powiadomieniu przez niego przedsiębiorstwa, przy ilości jednocześnie plombowanych
a) od 1 do 10 kpi 43,00 23
b) powyżej 10 kpi 24,00 23
Opłata za plombowanie wodomierza lub urządzenia pomiarowego w przypadku zerwania bądź uszkodzenia plomby z przyczyn leżących po stronie odbiorcy i bez uprzedniego powiadomienia przez niego przedsiębiorstwa – za każde plombowanie 125,00 23
Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym z przyczyn leżących po stronie odbiorcy 66,00 23
Wymiana w zestawie wodomierza głównego zaworu odcinającego o połączeniach gwintowanych i średnicy (usługa z materiałem):
a) DN=15mm 79,00 23
b) DN=20mm 84,00 23
c) DN=25mm 102,00 23
d) powyżej DN=25mm wycena indywidualna 23
Wymiana w zestawie wodomierza głównego zaworu odcinającego o połączeniach gwintowanych i średnicy (usługa bez materiału):
a) do DN=25mm 66,00 23
b) powyżej DN=25mm wycena indywidualna 23
Wymiana w zestawie wodomierza głównego zaworu odcinającego lub zasuwy o połączeniach kołnierzowych (usługa z materiałem) wycena indywidualna 23
Wymiana w zestawie wodomierza głównego zaworu odcinającego lub zasuwy o połączeniach kołnierzowych i średnicy (usługa bez materiału):
a) do DN=50mm 96 23
b) DN=80mm i DN=100mm 116 23
c) Dn=1 25 mm i Dn=1 50 mm 136 23
14