Strefy ujęć wody

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 3 lipca 2020 r.,
poz. 1742 zostało ogłoszone Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych dla Międzyrzecza, obejmującej teren ochrony bezpośredniej i i teren ochrony pośredniej ujęcia wody dla Międzyrzecza przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz nad jeziorem Bukowieckim.
14