Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji

Mountain lake in the middle of summer time.

Przedsiębiorstwo nasze dysponuje sprzętem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

Ze względu na eksploatację, przygotowanie do inspekcji lub renowacji, kanały sanitarne wymagają regularnych konserwacji. Czyszczenie ciśnieniowe to najpopularniejszy sposób na czyszczenie kanalizacji, stosowany powszechnie przy obsłudze instalacji zewnętrznych. Metoda hydrodynamiczna pozwala na skuteczne czyszczenie rur, usuwanie ze ścianek rury osadów oraz przesuwanie ich do studzienki w celu wybrania. Przy zastosowaniu tej metody możemy dokładnie przygotować instalację  do inspekcji lub naprawy. Ważnym jest dobranie odpowiednich parametrów pracy (wydajność wodna przy odpowiednim ciśnieniu roboczym) pompy ciśnieniowej urządzenia oraz rodzaju głowicy roboczej, do średnic czyszczonych rur i rodzaju zanieczyszczeń. Zamontowanie odpowiedniej końcówki roboczej oraz dobranie odpowiedniej maszyny pozwolą na usuwanie nawet bardzo twardych osadów np. korzeni, skamieniałego piachu, blokad ze szmat itp. Oferujemy szeroką gamę urządzeń, które pozwolą na utrzymanie w czystości sieci o średnicach nawet do 600 mm.

Samochód specjalny typu SC do ciśnieniowego mycia kanałów (WUKO):
1) w zakresie usług świadczonych dla pozostałych nieruchomości na terenie Gminy Międzyrzecz:
a) za godzinę najmu 220,00 23
b) dodatek do ceny jak w lit. a), za usługę świadczoną w porze nocnej13) oraz w niedziele i święta – za godzinę najmu 110,00 23
c) dodatek do ceny jak w lit. a), za każdy przejechany 1 km (dot. usług poza granicami m. Międzyrzecz) 6,00 23
2) w zakresie usług świadczonych dla pozostałych nieruchomości na terenie Gminy Międzyrzecz:
a) za godzinę najmu 220,00 23
b) dodatek do ceny jak w lit. a), za usługę świadczoną w porze nocnej13) oraz w niedziele i święta – za godzinę najmu 110,00 23
c) dodatek do ceny jak w lit. a), za każdy przejechany 1 km (dot. usług poza granicami m. Międzyrzecz) 6,00 23
3) w zakresie usług świadczonych dla nieruchomości poza terenem Gminy Międzyrzecz:
a) za godzinę najmu 350,00 23
b) dodatek do ceny jak w lit. a), za usługę świadczoną w porze nocnej13) oraz w niedziele i święta – za godzinę najmu 175,00 23
c) dodatek do ceny jak w lit. a), za każdy przejechany 1 km (dot. usług poza granicami m. Międzyrzecz) 7,00 23
14