Przeglądy sieci kanalizacyjnych

American side of Niagara Falls waterfall, New York, USA

„MPWiK” Sp. z o.o. dysponuje nowoczesnym modelem wodoszczelnej samobieżnej kamery z obrotową głowicą. Monitorujemy kanały sanitarne, deszczowe, ogólnospławne od średnicy Ø 150mm do Ø 1 500 oraz długości odcinka 250 m. Bez względu na materiał i głębokość ułożenia.

Zaletami przeglądu naszą kamerą są możliwości:

  • dokładnego określenia miejsc podłączeń przykanalików,
  • odszukania nielegalnych podłączeń,
  • precyzyjnej identyfikacji miejsc awaryjnych tj. spękań, załamań, zatorów, przesunięć, przecieków, infiltracji wody gruntowej itp.,
  • wykonywania przeglądów odbiorowych i wyremontowanych kanałów przed ich uruchomieniem.

Klient w ramach usługi otrzymuje kasetę wideo w systemie PAL z nagranym przebiegiem inspekcji kanalizacji, raport pisemno-graficzny, kolorowe fotografie szczególnie interesujących miejsc – uszkodzeń.

Nasza usługa to gwarancja prawidłowego i niezawodnego funkcjonowania Waszych kanałów, oraz sposób na zmniejszenie kosztów usuwania awarii.

Nazwa Cena Netto VAT
Wykonanie usługi sprawdzenia rurociągów za pomocą urządzenia do zadymiania systemów kanalizacyjnych 150,00 23
Dodatek do ceny jak w poz. 61. – za każdą następną rozpoczętą godzinę wykonywania usługi inspekcji 100,00 23
Wykonanie usługi inspekcji TV systemu kanalizacyjnego – za pierwszą rozpoczętą godzinę wykonywania usługi inspekcji 50,00 23
Dodatek do ceny jak w poz. 61. – za każdą następną rozpoczętą godzinę wykonywania usługi inspekcji 50,00 23
Wykonanie usługi inspekcji TV systemu kanalizacyjnego o srednicy powyzej fi 100 mm – za pierwszą rozpoczętą godzinę wykonywania usługi inspekcji 150,00 23
Dodatek do ceny jak w poz. 61. – za każdą następną rozpoczętą godzinę wykonywania usługi inspekcji 100,00 23
Wykrywanie lokalizacja wycieku wody z rurociągu za pomoca urządzenia Permalog+ korelatora Microcor touch oraz geofonu x-mic wycena indywidualna 23
14