PROGRAM POIIŚ 2014 - 2022

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:

 

naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

lub specjalnego formularza dostępnego pod linkiem:

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

14