Wynajem sprzętu specjalistycznego

wuco1

Wynajem sprzętu:

  • wynajem sprzętu transportowego, specjalistycznego i budowlanego,
  • wynajem pompy do tłoczenia ścieków sanitarnych z przepompowni przydomowej,
  • wynajem agregatów prądotwórczych.
Samochód wywrotka VOLVO z żurawiem samochodowym (HDS):
a) za godzinę najmu 75,00 23
b) dodatek za każdy przejechany kilometr (dot.usługi poza granicami miasta) 2,00 23
Żuraw samochodowy (HDS) – za godzinę najmu 160,00  23
Koparko-ładowarka kołowa JCB 0,25 m3 – za godzinę najmu 120,00 23
Ładowarka kołowa VOLVO 1,00 m3 – za godzinę najmu 160,00 23
Ciągnik PRONAR MTZ 1025 – za godzinę najmu 200,00 23
b) dodatek za każdy przejechany 1 km (dotyczy usługi poza granicami m. Międzyrzecz) 2,00 23
Samochód specjalny typu SC do ciśnieniowego mycia kanałów (WUKO):
1) w zakresie usług świadczonych dla pozostałych nieruchomości na terenie Gminy Międzyrzecz:
a) za godzinę najmu 220,00 23
b) dodatek do ceny jak w lit. a), za usługę świadczoną w porze nocnej13) oraz w niedziele i święta – za godzinę najmu 110,00 23
c) dodatek do ceny jak w lit. a), za każdy przejechany 1 km (dot. usług poza granicami m. Międzyrzecz) 6,00 23
2) w zakresie usług świadczonych dla pozostałych nieruchomości na terenie Gminy Międzyrzecz:
a) za godzinę najmu 220,00 23
b) dodatek do ceny jak w lit. a), za usługę świadczoną w porze nocnej13) oraz w niedziele i święta – za godzinę najmu 110,00 23
c) dodatek do ceny jak w lit. a), za każdy przejechany 1 km (dot. usług poza granicami m. Międzyrzecz) 6,00 23
3) w zakresie usług świadczonych dla nieruchomości poza terenem Gminy Międzyrzecz:
a) za godzinę najmu 350,00 23
b) dodatek do ceny jak w lit. a), za usługę świadczoną w porze nocnej13) oraz w niedziele i święta – za godzinę najmu 175,00 23
c) dodatek do ceny jak w lit. a), za każdy przejechany 1 km (dot. usług poza granicami m. Międzyrzecz) 7,00 23
Beczkowóz STAR 4,0 m3, MAN 6,0 m3 – w przypadku usług świadczonych na świadczonych na obiektach innych niż bezodpływowe zbiorniki zbiorniki ścieków sanitarnych:
1) za 1 m3 ścieków lub innych odpadów płynnych wybranych z obiektow niebedących bezodpływowymi zbiornikami ścieków sanitarnych 16,00 23
2) dodatek do ceny jak podp 1), za usługę świadczoną w porze nocnej oraz niedziele i święta -za 1m3 ścieków lub innych odpadów płynnych 8,00 23
3) dodatek do cen jak w podp. 1 i 4 za każdy przejechany 1 km (dotyczy usługi poza granucami miasta Międzyrzecz) 2,00 23
4) za godzinę pracy pompy beczkowozu 75,00 23
Sprawdzenie przez pracownika przedsiębiorstwa na wniosek odbiorcy zestawu wodomierza głównego, zestawu wodomierza głównego 23,00 23
Sprawdzenie przez pracownika przedsiębiorstwa na wniosek odbiorcy wodomierza stanowiącego własność odbiorcy lub urządzenia pomiarowego 32,00 23
14