Dlaczego powstaje różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy zainstalowanych w budynku wielolokalowym?

Glen Onoko Lower Falls

Podstawowe przyczyny powstawania rozbieżności pomiędzy wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy odliczających w budynku wielolokalowym to:

  • nie właściwy dobór urządzeń pomiarowych,
  • dokładność pomiaru zużycia wody za pomocą urządzeń pomiarowych, na który wpływ wywierają takie czynniki jak: klasa dokładności urządzenia, zachowanie wymaganych warunków budowy, przestrzeganie terminów legalizacji (wymiany liczników do wody),
  • przecieki na instalacji wewnętrznej budynku (szczególnie nieszczelne spłuczki WC), które są tak małe, że nie powodują pracy podliczników, ale w sumie mogą poruszyć wodomierz główny lub jest jakiś dobór wody poza podlicznikiem, o którym lokator nic nie wie,
  • niepełne opomiarowanie wszystkich punktów czerpalnych, brak możliwości równoczesnych odczytów wodomierzy z powodu braku dostępu do lokalu,
  • możliwe ingerencje we wskazania wodomierzy.
14