Postępowanie na dostarczenie urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody oraz modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń

14