Dofinansowanie z Funduszu Spójności (UE)

FE_POIS_poziom_pl

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej

efektywności eksploatacyjnej systemu wodno ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”

uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 46.070.546,29 zł brutto, z czego wydatki kwalifikowalne stanowią kwotę 28.063.418,24 zł netto, a wartość przyznanego dofinansowania z UE w ramach Funduszu Spójności wynosi 23.853.905,49 zł. Przyznana dotacja  stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wejdź tutaj

Pozostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14