Sprzedaż trawy w rolkach

boot16

POLETKA Z TRAWĄ

W oczyszczalni ścieków w m. Św. Wojciech hodowlę trawy z rolki prowadzi się od 2000 r. Teren przeznaczony na założenie hodowli darni trawnikowej wyrównano i uzbrojono w wodę do podlewania. Na tak przygotowanym obszarze wydzielono osiem prostokątnych poletek o szerokości 3,6 m i długości 28 m. Każde poletko składa się z dwóch części o szerokości 1,8 m, a pomiędzy nimi przebiega instalacja deszczowni do podlewania trawy. Łączna powierzchnia trawy na wszystkich poletkach wynosi około 800 m2.
Wiosną plantację obsiewa się po trzeciej dekadzie marca. Siew wykonuje się ręcznie w dawce około 400-500 kg/ha.
Do obsiewania plantacji stosuje się polską mieszankę trawnikową firmy Rolimpex Nasiona S. A. Ten rodzaj trawy można stosować wokół obiektów rekreacyjnych, budynków mieszkalnych. Stanowi odpowiednie tło dla rabat kwiatowych, podkreśla walory architektury. Tworzy zwartą darń o estetycznym wyglądzie. Nie wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Trawa z rolki – darń odcinana, hodowla na folii budowlanej
Wymiary jednej rolki: 50 cm x 180 cm
Powierzchnia jednej rolki: 0,9 m2
Waga: 1m2 – ok. 25 kg
Trawa jest typem uniwersalnym czyli do stosowania wokół obiektów rekreacyjnych, budynków mieszkalnych.
Nie zaleca się na miejsca zacienione.

JAK ZAKŁADAĆ TRAWNIK Z ROLKI

Trawniki z darni rolowanej rozkładać można od marca do końca listopada unikając dni upalnych powyżej 25°C.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

  1. Pierwszą czynnością w przygotowaniu terenu jest sprawdzanie, czy na terenie gdzie ma powstać trawnik jest warstwa urodzajnej gleby tj. min. 8-10 cm grubości. W wypadku ubogiego podłoża teren należy użyźnić dodając substancje organiczne i wodne. W wypadku gleb ciężkich należy dodać również piasku zwiększającego przepuszczalność.
  2. Teren należy przekopać, usuwając kamienie i chwasty. Powierzchnia pod trawnik powinna być idealnie wyrównana i ubita. Taki efekt uzyskamy poprzez kilkakrotne grabienie – rozkruszyć grudki ziemi i wyrównać grabiami, docisnąć lekkim walcem ogrodowym 50-70 kg.
  3. W okresach suchych teren należy nawilżyć dzień przed rozkładaniem darni.

MONTAŻ

Rozkładanie trawnika nie jest czynnością skomplikowaną, mogą ją wykonać domownicy. Zakupiony materiał należy rozwinąć jak najszybciej na docelowym miejscu. Układanie najlepiej rozpocząć od naturalnej linii prostej np. wzdłuż budynku, krawężnika. Rolki rozwijamy jedną przy drugiej starając się, aby każdy następny rząd był przesunięty względem siebie o połowę długości odcinka (wzór cegły na murze). Odcinki powinny stykać się ściśle nie pozostawiając szczelin. Na stokach darń mocujemy kołeczkami 1-3 na 1m2. Po rozwinięciu całość zwałować i podlać.
Przez pierwsze 3 tygodnie najważniejsze będzie podlewanie. Najlepiej podlewać obficie wcześnie rano lub wieczorem przesączając trawnik i podłoże na 8 cm. Jednak jeśli zauważymy oznaki podsychania (trawa robi się ciemniejsza i traci sprężystość, a po nadepnięciu ślad na trawie błyszczy się i trawa się nie podnosi), należy podlać nawet w środku upalnego dnia.
Pierwsze koszenie wykonujemy po tygodniu, gdy wysokość źdźbła osiąga ok. 10cm, skracamy wtedy trawnik do 6 cm. W późniejszych koszeniach (średnio raz w tygodniu) możemy stopniowo obniżać wysokość kosiarki, jednak nie niżej niż 4cm.
Proces ukorzenienia trwa ok. 3 tygodni. W okresie przyjmowania się trawnik jest słaby i wrażliwy na podsychanie, czasami może wyglądać niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, które połączą go z podłożem, jest gotowy do użytkowania. Niezależnie od procesu ukorzenienia trawnik można użytkować umiarkowanie.

Nazwa Cena Netto Vat
Trawa z rolki-za 1 m2 8,00 8
14