Opis projektu RPO LUBUSKIE 2020

poziom_kolor

Nasza spółka jest beneficjentem projektu pod tytułem:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego.

Projekt polega na wdrożeniu kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego.
W toku analizy wyodrębniono następujące problemy:
– utrudniony dostęp obywateli, przedsiębiorców i instytucji do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.
Głównym celem projektu jest Ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.
Grupy docelowe:
– Mieszkańcy 18 Gmin objętych projektem, w tym mieszkańcy obszarów wiejskich
– Inwestorzy i przedsiębiorcy
– Osoby niepełnosprawne
– Personel przedsiębiorstw wod-kan i władze gmin partnerskich
W ramach projektu zostaną uruchomione nowe e-usługi poprzez dokonanie zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie.
Rezultaty projektu:
– Wzrost zatrudnienia – 2 osoby,
– Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 42383
– Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych – 254.
Okres trwania realizacji projektu to VI.2014-VI.2020 r. (od podpisania umowy 36 miesięcy). W skład partnerstwa wchodzą 3 Gminy oraz 15 spółek wodno-kanalizacyjnych.

14