Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie RPO – LUBUSKIE 2020

poziom_kolor

100_7539

Pan Kazimierz Puchan – Prezes Zarządu Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.,

100_7545

Pani Alicja Makarska -członek zarządu Województwa Lubuskiego

 

Informujemy, że w dniu 31.08.2017r., Lider partnerstwa – mgr inż. Kazimierz Puchan-Prezes Zarządu Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego
i żarskiego” w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego-projekty realizowane poza formułą ZIT.”
Całkowita wartość projektu: 29 973 434,50 PLN
Kwota dofinansowania: 20 713 348,94 PLN
Zakres projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług komunalnych dla ludności na terenie
9 powiatów województwa lubuskiego poprzez wdrożenie następujących modułów:
• MODUŁ nr 1 – System Informacji Przestrzennej.
• MODUŁ nr 2 – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.
• MODUŁ nr 3 – Zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody.
Okres realizacji: Lipiec 2017 rok – Czerwiec 2020 rok

 Patrz również:  Materiał Urzędu Marszałkowskiego

14